Kinderopvang

Locaties

Locatie Oirschot (KDV en BSO)

ikOOK! biedt binnen het Integraal Kindcentrum De Korenbloem dagopvang en peuterochtenden aan voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in een verticale groep.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd bieden wij voorschoolse en naschoolse opvang aan op de eigen basisschool. Natuurlijk zijn wij ook tijdens de schoolvakanties open! 


Wilt u meer weten over de dagdagelijkse gang van zaken op deze locatie? Lees dan ons pedagogisch werkplan "Zo zijn onze manieren!" voor het Kinderdagverblijf IkOOK! Oirschot en/of "Zo zijn onze manieren!" voor de buitenschoolse opvang. Wilt u een impressie van de locatie dan kunt u deze link openen voor de rondleiding KDV Oirschot en de volgende link voor de rondleiding buitenschoolse opvang.

U kunt hier verder klikken naar het GGD inspectierapport voor de buitenschoolse opvang in Oirschot en naar het GGD inspectierapport voor het kinderdagverblijf in Oirschot.

Openingstijden en standaardcontracten
De exacte openingstijden en standaard weekcontracten (40, 48, 52 weken) die gehanteerd gaan worden voor de locatie Oirschot zijn:
 KDV  
 Hele dagopvang  07.30 - 18.00 uur 
 Peuterochtend 40 weken  08.30 - 11.45 uur
 Opvang onder schooltijd 40 weken                  07.30 - 14.45 uur
 Verlengde ochtend 07.00 - 07.30 uur 
 Verlengde avond  18.00 - 18.30 uur

 BSO  
 Naschoolse opvang 40 weken                        14.45 - 18.00 uur
 NSO op woensdag
 12.00 - 18.00 uur
 Voorschoolse opvang 
 07.30 - 08.30 uur
 Vakantie opvang 8 of 12 weken  07.30 - 18.00 uur
 Verlengde ochtend  07.00 - 07.30 uur 
 Verlengde avond  18.00 - 18.30 uur


Voor meer info over OBS De Korenbloem, klik hier.

 Adres  Castaert 98
 Postcode / Plaats  5688 PG Oirschot                 
   
 Telefoonnummer  06-40283333 
 Telefoon bij storing of BGG  040-3333801
 E-mail  oirschot@ik-ook.nu
 Assistent-leidinggevende  Anne Klumpkens
 Manager  Anneke Schellens
 Kamer van Koophandel  55588352
 LRK nummer KDV  144492271
 LRK nummer BSO  181125304
 40 weken  48 weken   52 weken 
 1 dag  €76,67  €92  €99,67
 2 dagen  €153,33  €184  €199,34
 3 dagen  €230  €276  €299,01
 40 weken  48 weken   52 weken 
 1 dag  €76,67  €92  €99,67
 2 dagen  €153,33  €184  €199,34
 3 dagen  €230  €276  €299,01
 40 weken  48 weken   52 weken 
 1 dag  €76,67  €92  €99,67
 2 dagen  €153,33  €184  €199,34
 3 dagen  €230  €276  €299,01

Meer...